Informatie over Cannabis

coffeeshop t bunkertje voorlichtingCannabis is een verzamelnaam voor hash en wiet. Cannabis heeft effect op je lichaam en geest. Als je je gebruik niet meer onder controle hebt, heeft dat invloed op je werk, je familie en vrienden en je partner. 


Cannabis Sativa is de Latijnse naam voor de hennepplant. Er worden ook andere rassen van deze plant gebruikt: Cannabis Indica en Cannabis Ruderalis. Hasj en wiet worden allebei gemaakt van de hennepplant.


 

Risico's & Effecten

Het gebruik van cannabis heeft verschillende lichamelijke en geestelijke effecten, die toenemen naarmate er meer gebruikt wordt.

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren van degene die het middel gebruikt (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis e.d.), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Wil je geen risico's? Gebruik dan niet.

 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Kan verkeerd vallen bij iemand die al niet goed in zijn vel zit of niet goed voorbereid is op de effecten. De gebruiker krijgt dan last van angst, somberheid en/of paniek.
 • Dit kan samengaan met misselijkheid, flauwvallen en andere lichamelijke klachten. Na zo’n ervaring kan iemand zich nog dagen of weken last houden van angstklachten, concentratieproblemen en andere klachten.
 • Negatieve invloed op concentratie, reactievermogen en korte termijngeheugen. Dit kan prestaties op school of werk verslechteren. Onder invloed deelnemen aan het verkeer is riskant en verboden.
 • Snelle hartslag en een lage bloeddruk bij opstaan. Bij mensen met hartproblemen kan dit klachten geven of verergeren. Door de plotselinge verlaging van de bloeddruk vallen mensen soms flauw.

 • Verslaving. Bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen. Het verlangen om te cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder belangrijk worden. Mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere klachten.
 • Schade aan luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker bij chronisch zwaar gebruik. De exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek; de resultaten tot dusver zijn echter niet éénduidig.
 • Mensen met een psychische stoornis, zoals een depressie, angstklachten of schizofrenie, kunnen meer last van hun klachten krijgen. Mensen bij wie psychische klachten in de familie zitten of die door andere redenen gevoelig zijn voor psychische stoornissen, kunnen door cannabisgebruik voor het eerst last krijgen van deze stoornissen.
 • Ook mensen zonder duidelijke aanleg lijken door cannabisgebruik meer kans te hebben op een psychische stoornis. Jongeren lopen hierbij waarschijnlijk meer risico dan volwassenen. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter het risico.
 • Mensen die toch cannabis willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.

THC (tetrahydrocannabinol) is één van de werkzame stoffen in cannabis. De cannabis van nu bevat veel meer THC dan 10 jaar geleden. Hasj of wiet met een hoog THC-gehalte kan er sneller voor zorgen dat iemand te veel binnen krijgt en daardoor last krijgt van klachten als angst, paniek, misselijkheid en hoofdpijn. Een hoog THC-gehalte kan waarschijnlijk sneller een psychose oproepen, maar we weten nog niet in hoeverre cannabis met een hoog THC-gehalte de kans op verslaving vergroot. Er bestaat wel een risicogroep van mensen met een voorkeur voor sterke hasj of wiet die dit vaak gebruiken. Zij lopen wel meer kans op verslaving.

Er zijn recente aanwijzingen dat cannabidiol, een ander werkzaam bestanddeel in cannabis, sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, verslechtering van het geheugen, en belonende effecten. Vooral de verhouding tussen THC en CBD (cannabidiol)  lijkt hierbij van belang. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor buitenlandse hasj is deze verhouding ‘gunstiger’.

Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

 • Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn en flauwvallen. Vermindert de rijvaardigheid.
 • Gebruikers hebben verschillende ervaringen. Er zijn gebruikers die actiever blijven van hasj/wiet in combinatie met XTC. XTC kan de effecten van het blowen versterken. Er zijn ook gebruikers die geen effect ervaren.
 • Vergroot de kans op angst en onrust. Gebruikers zeggen dat cannabis de werking van speed of cocaïne kan verzachten.
 • Kan leiden tot een heftige, onvoorspelbare trip. Soms worden tijdens het blowen eerder beleefde paddo-effecten opnieuw beleefd.

 • Rode ogen.
 • Versnelde hartslag.
 • Warme of koude handen en voeten.
 • Droge mond.
 • Verslapping spieren (zwaar aanvoelen van het lichaam).

 • Zin in eten (zogenoemde vreetkick).
 • Slappe lach (zogenoemde lachkick).
 • Slaperigheid.
 • Versterking van de stemming die de gebruiker al heeft.
 • Stoornis van het korte-termijngeheugen. Dit herstelt zich snel als iemand stopt met gebruiken.
 • Intensere beleving van kleuren en muziek.
 • Verandering van de beleving van ruimte en tijd.
 • Verhoogde fantasie.

 • Bij roken begint de werking na een halve minuut. Maximaal effect na 20-30 minuten. Totale duur: 2-3 uur.
 • Bij eten begint de werking na 1-2 uur. Dit kan zeker zo’n 6 uur aanhouden, maar vaak nog langer.

Het gebruik van cannabis heeft risico’s op lichamelijk, geestelijk, sociaal vlak.

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.


Wil je geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Coffeeshop ‘t Bunkertje wil niemand aanzetten tot het gebruik van Cannabis, wel willen wij iedereen die er zelf voor kiest om cannabisproducten te consumeren voorzien van goede informatie over het verstandig en prettig gebruiken van deze producten.


Voor mensen die medicinaal cannabis willen consumeren:
Coffeeshop ‘t Bunkertje heeft ook medicinale wiet.

Medicinale wiet

Informatie

Home
't Bunkertje
Nieuws
Voorlichting
Medicinale cannabis
Contact

Openingstijden

Maandag       07:00 - 00:00
Dinsdag       07:00 - 00:00
Woensdag       07:00 - 00:00
Donderdag       07:00 - 00:00
Vrijdag       07:00 - 02:00
Zaterdag       09:00 - 02:00
Zondag       09:00 - 00:00

Contact

T: 055 542 3234
E: info@bunkertje.nl

Laan van de
Mensenrechten 101
7331 VT Apeldoorn